Typsidan – Johan III – 8 Mark klipping

Myntfakta:

Stockholm     1570     26,28 g     ca 35 x 35 mm     62,5% silver

Okänd upplaga

Myntmästare: Hans Höijer      1566-1574

Gravör: Mikael Hohenauer      1562-1588

Nya sm 132

Gamla sm 122

Levin nr 762-763

RRRR

(Foto från sm-boken)