Raritetssidan – Johan III – 6 Mark 1590

ex 1.

kvalitet 1+, “plantssprickor, kantförlust”

jordfynd i Linköping av pojke i 10-årsåldern (ca 1912) –> i pojkens släkt (1912-2016) –> Myntkompaniet 10 (2016) –> R. Jonsson –> Coin Cabinett 5 (2017) –>?

(Foto Myntkompaniet 10)