Typsidan – Johan III – 4 Öre klipping – Typ 1 (rombisk klipping)

Myntfakta:

Stockholm     1569-1572     1,64 g     ca 16 x 16 mm    

Okända upplagor

Myntmästare: Hans Höijer      1566-1574

Gravör: Mikael Hohenauer      1562-1588

Levin 810-823

ÅrBiteckenSilver
%
Nya
SM-nr
Gamla
SM-nr
Typ 1:1a1569Treklöver
med stjälk
87,5-
89,1
149a139RRRR
Typ 1:1b1569Treklöver
med punkt
75,0149b139RRRR
Typ 1:1c1569Treklöver62,5149c139inga
kända ex
Typ 1:21570do62,5150140unikt(?)
ex på KMK
Typ 1:31571do31,25151141R
Typ 1:41572do31,25152142RRR

(Foto MISAB 19)

Varianter på stavningar på frånsidan:

DE PRO NO = 1569 (inga privata ex kända)

DE PR NO = 1569 och 1572

DE PRO NOS = 1570-1572