Typsidan – Johan III – 4 Mark klipping

Myntfakta:

Stockholm     1568-1572     ca 13,15 g     ca 25 x 25 mm    

Okända upplagor

Myntmästare: Hans Höijer      1566-1574

Gravör: Mikael Hohenauer      1562-1588

Levin 764-778

ÅrBiteckenSilver%Nya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Typ 1:11568Treklöver
med stjälk
93,75133123RRR
Typ 1:2a1569Treklöver
med stjälk
87,5134a124RR
Typ 1:2b1569Treklöver
med punkt
75134b124ganska
vanlig
Typ 1:2c1569Treklöver62,5134c124S
Typ 1:3a1570Treklöver62,5135a125S
Typ 1:3b1570Treklöver
med punkt
75135b125RRR
Typ 1:41571do31,25136126vanlig
Typ 1:51572do31,25137127ganska
vanlig
4 Mark 1569 med en stjälk på treklövern som är placerad i frånsidans övre spets. (Foto MISAB 13)
4 Mark 1569 med en punkt under treklövern. (Foto MISAB 30)
Slutligen ett ex med en treklöver som saknar både stjälk och punkt och därmed visar att det har den lägsta silverhalten. (Foto MISAB 13)

Varianter på stavningar på frånsidan:

NOSTER = 1568-1569 (enda förekommande 1568, men inga privata kända 1569)

NOSTR = 1569-1572