Raritetssidan – Johan III – 4 Mark klipping 1570 (treklöver utan stjälk och punkt)

Antalet kända ex har överstigit 15 och därför uppdateras sidan inte längre

ex 1.

kvalitet 1+/01, “repor, underliggande korrosionsbubblor”

Haljak 22 (2015) –> Ottar Ertzeids samling (2015-2017) –> MISAB 24 (2017) –>?

(Foto MISAB 24)

ex 2.

kvalitet 1+/01, “skrapmärken på randen, rispor, dålig plants”

Hirsch 14 (1980) –>?–> Ahlström 58 (1998) –> Ove Karlssons samling –> MISAB 36:124 (2021) –>?

(Foto MISAB 36)

ex 3.

kvalitet 1+/01, “repor”

MISAB 17 (2016) –> Ristos samling (2016-2021) –> MISAB 36:125 (2021) –>?

(Foto MISAB 36)

ex 4.

kvalitet 1+

Sven Svenssons samling (ss1565) –> Hirsch 2 (1970) –>?–> Ahlström 15 (1977) –>?

(Foto Ahlström 15)

ex 5.

kvalitet 1+

Ahlström 28 (1983) –>?

(Foto Ahlström 28)

ex 6.

kvalitet 1+, “plantsfel, repor”

Ahlström 33 (1986) –>?

(Foto Ahlström 33)

ex 7.

kvalitet 1+, “små repor”

Ahlström 57 (1998) –> Hans Hirsch –>?

(Foto Ahlström 57)

ex 8.

kvalitet 1+, “repa, plantsfel”

MISAB 4 (2011) –>?

(Foto MISAB 4)

ex 9.

kvalitet 1+

Hirsch 3 (1975) –>?–> Kristianstads NF:s auktion (1977) –> Karl-Erik Schmitz samling –> SBC och Spinks auktion i Zürich 1989 (nr 362) –> finsk köpare

(Foto Hirsch 3)

ex 10.

kvalitet 1+

Sten Törngrens samling –> Spink 143:208 (2000) –>?

(Foto Spink 143)

ex 11.

kvalitet 1/1+

Ahlström 36 (1987) –>?

(Foto Ahlström 36)

ex 12.

kvalitet 1/1+

Ahlström 38 (1988) –>?

(Foto Ahlström 38)

ex 13.

kvalitet 1/1+, “obetydliga rispor”

Hirsch 11 (1979) –>?–> MISAB 5 (2011) –>?

(Foto MISAB 5)

ex 14.

kvalitet 1/1+, “obetydlig repa”

Ahlströms lilla höstauktion (1990) –>?

(Ahlströms foto)

ex 15.

kvalitet 1, “repor, korroderad”

J.F.H. Oldenburgs samling (old586) –> Bukowski 113 (1898) –> Conrad Quensels samling (1898-1918) –> samling Bonde på Ericsberg (1918-2009) –> Nordlinds auktion Bonde 5 (2009) –> Nils-Unos samling

(Foto Bonde 5)

ex 16.

kvalitet 1

Sten Törngrens samling –> Spink 143:216 (2000) –> Berndt G:s samling

(Foto Spink 143)