Typsidan – Johan III – 2 Penningar utan år – Typ 1 och 2)

Myntfakta:

Stockholm     utan år (1575-1577)     0,72 g     ca 14-15 mm     5,1% silver

Myntmästare: Gillis Coyet      1574 -1602

Gravör: Mikael Hohenauer      1562-1588

Levin 709-727

OmskriftUpplagaNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Typ 1STOKH48358 ex130120fler än 15 ex
Typ 2REG SVEC35003 ex131121fler än 15 ex
Den första typen med STOKH i omskriften. (Foto MISAB 22)
Den andra typen med REG SVEC (eller SVECI). Det är mycket man inte vet om präglingen av 2 Penningar på Johan III:s tid vilket mest beror på att de saknar årtal. Upplagesiffror har man hittat för 1575 och 1576, men inget senare, trots att nya myntordningar beslutades både 1584 och 1588. Klart är i alla fall att bytet av frånsidans omskrift skedde mellan 1576 och 1577. I övrigt famlar man i mörker. (Foto MISAB 38)

Varianter på stavningar i omskrifterna:

NOVA STOKH:

IOHAN D G S REX)(MONETA NOVA STOKH (Levin 709-712)

IOHAN D G S RX)(MONETA NOVA STOKH (Levin 713)

IOHAN D G S REX)(MONETA NOVA STOKHO (Levin 714)

IOHAN D G S REX)(MOETA NOVA STOKH (Levin 715)

IOHAN D G S REX)(MONETA NOVA STOKHOLM (Levin 716)

REG SVEC:

IOHAN D G S REX)(MONE NOVA REG SVEC (Levin 717)

IOHAN D G S REX)(MONE NOVA REG SVECI (Levin 718)

IOHAN D G SV RX)(MONE NOVA REG SVECI (Levin 719)

IOHAN D G SVE RX)(MONE NOVA REG SVEC (Levin 720)

IOHANN D G S R)(MONE NOVA REG SVECI (Levin 721 och 724)

IOHANN D G S RX)(MONE NOVA REG SVECI (Levin 722-723)

IOHAN D G S REX)(MONETA NOVA REG SVECI (Levin 725)

IOHANN D G S REX)(MONE NOVA REG SVEC (Levin 726)

IOHANN D G REX)(MONETA NOVA REGI SVECI (Levin 727)