Typsidan – Johan III – 2 Öre – typ 5

Stor vase)(stort IR

Myntfakta:

Stockholm     1591-1592     2,92 g     ca 24-25 mm    

Myntmästare: Gillis Coyet      1574 -1602

Gravör: Henrik Isersnidare      1589-1602

Levin nr 388-453

silverhaltupplagaNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
15915,3%1297944 exsm 78sm 68vanlig
159225%63648 exsm 79sm 69fler än 15 ex
(Foto MISAB 38)

Varianter på stavningar i omskrifterna:

De ord som avviker från varianten närmast ovanför är märkta.

1591:

IOHANNES D G SVEC REX)(MONETA NOVA REG SVEC (Levin 388-396)

IOHANNES D G SVEG REX)(MONETA NOVA REG SVEC (Levin 397)

IOHANNES D G SEC REX)(MONETA NOVA REG SVEC (Levin 398)

IOHANNE D G SVEC REX)(MONETA NOVA REG SVEC (Levin 399-401)

IOHANNES D G SVEC REX)(MONETA NOVA REG SVECI (Levin 402-411)

IOHANNES D G SVEG REX)(MONETA NOVA REG SVECI (Levin 412-413)

IOHANES D G SVEC REX)(MONETA NOVA REG SVECI (Levin 414)

IOHANNES D G SVEC REX)(MONETA NOVA REG SVECIE (Levin 415-425)

IOHNNES D G SVEC REX)(MONETA NOVA REG SVECIE (Levin 430-431)

IOHANNE D G SVEC REX)(MONETA NOVA REG SVECIE (Levin 432-433)

IOHANNIS D G SVEC REX)(MONETA NOVA REG SVECIE (Levin 434)

IOHANNES D G SVEG REX)(MONETA NOVA REG SVECIE (Levin 426-428)

IOHANNES D G SEC REX)(MONETA NOVA REG SVECIE (Levin 429)

IOHANNES D G SVECI REX)(MONETA NOVA REG SVEC (Levin 435-437)

IOHANNES D G SVECI REX)(MONETA NOVA REG SVECIE (Levin 438-439)

IOHANNES D G SVECI REX)(MONETA NOV REG SVECIE (Levin 440)

IOANNES D G SVECI REX)(MONETA NOVA REG SVECIE (Levin 441)

IOHANNES D G SVECIE REX)(MONETA NOVA REG SVEC (Levin 442)

IOHANES D G SVECIE REX)(MONETA NOVA REG SVECIE (Levin 443)

IOHANNES D G SWECIE REX)(MONETA NOVA REG SWECIE (Levin 443½)

IOHANINES D G SVEC REX)(MONELTA NOVA REG SVICIE (Levin—)

1592:

IOHANNES D G SVEC REX)(MONETA NOVA REG SVEC (Levin 444-445)

IOHANNES D G SVEC REX)(MONETA NOVA REG SVECI (Levin 446-450)

IOHANNES D G SVEC REX)(MONETA NOVA REG SVECIE (Levin 451)

IOHANES D G SVEC REX)(MONETA NOVA REG SVEC (Levin 452)

IOHANES D G SVEC REX)(MONETA NOVA REG SVECI (Levin 453)