Typsidan – Johan III – 1 Öre – typ 2 och 3

Kungen i helfigur

Myntfakta:

Stockholm eller Uppsala     1575-1577 och 1590          ca 25-26 mm  

Omskrift typ 2: STOKHOL

Omskrift typ 3: REG SVEC (präglad i Uppsala)  

Myntmästare: Gillis Coyet      1574 -1602

Gravör: Mikael Hohenauer      1562-1588

Gravör: Henrik Isersnidare      1589-1602

TypÅrVariantViktSilverhaltsm-nrLev-nr
2:1a1575Hammar-
präglad
2,82 g25%81a464-471vanlig
2:1b1575Valsverks-
präglad
2,82 g25%81b461-463RRR
2:21576Hammar-
präglad
2,82 g25%82472-482vanlig
2:31577Hammar-
präglad
2,82 g25%83483-486RR
2:41590Hammar-
präglad
2,77 g12,5%85490-496fler än 15 ex
3:11577REG SVEC2,8225%84487-489RR
Typ 2:1b, den som är valsverkspräglad. Kännetecknade för den är stavningen JOHANNS och SVECI samt att stampställningen alltid är 0 eller 180 grader. Det finns hammarpräglade också med den stavningen men då är stampställningen så vitt man vet alltid oregelbunden. (Foto MISAB 21)
Ett vanligare hammarpräglat ex från det visserligen svåra året 1577. (Foto MISAB 26)
Typ 3 med REG SVEC i frånsidans omskrift, vilket betyder att myntet är präglat i Uppsala. (Foto MISAB 10)