Typsidan – Johan III – 1 Öre – typ 2 och 3

Kungen i helfigur

Myntfakta:

Stockholm eller Uppsala     1575-1577 och 1590          ca 25-26 mm  

Omskrift typ 2: STOKHOL

Omskrift typ 3: REG SVEC (präglad i Uppsala)  

Myntmästare: Gillis Coyet      1574 -1602

Gravör: Mikael Hohenauer      1562-1588

Gravör: Henrik Isersnidare      1589-1602

Levin nr 464-489

TypÅrVariantViktSilverhaltNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
2:1a1575Hammar-
präglad
2,82 g25%81a71vanlig
2:1b1575Valsverks-
präglad
2,82 g25%81bRRR
2:21576Hammar-
präglad
2,82 g25%8272vanlig
2:31577Hammar-
präglad
2,82 g25%8373RR
2:41590Hammar-
präglad
2,77 g12,5%8575fler än 15 ex
3:11577REG SVEC2,8225%8474RR
Typ 2:1b, den som är valsverkspräglad. Kännetecknade för den är stavningen IOHANNS och SVECI samt att stampställningen alltid är 0 eller 180 grader. Det finns hammarpräglade också med den stavningen men då är stampställningen så vitt man vet alltid oregelbunden. Varianten finns inte hos Levin. (Foto MISAB 21)
Ett vanligare hammarpräglat ex från det visserligen svåra året 1577. (Foto MISAB 26)
Typ 3 med REG SVEC i frånsidans omskrift, vilket betyder att myntet är präglat i Uppsala. (Foto MISAB 10)

Varianter på stavningar i omskrifterna:

1575:

IOHANNS D G SVECIE REX)(MON NOVA STOKHOL (Levin 461-463)

IOHANNES D G SVECIE REX)(MON NOVA STOKHOL (Levin 464-467)

IOHANNES D G SVECIE REX)(MON NOVK STOKHOL (Levin 468-469)

IOHANNES D G SVECI REX)(MON NOVA STOKHOL (Levin 470)

IOHANNES D G REX SVECIE)(MON NOVA STOKHOL (Levin 471)

1576:

IOHANNES D G SVECI REX)(MON NOVA STOKHOL (Levin 472-475)

IOHANNES D G SVECIE REX)(MON NOVA STOKHOL (Levin 476-482)

1577 med STOKHOL:

IOHANNES D G SVECI REX)(MON NOVA STOKHOL (Levin 483-484)

IOHANNES D G SVECIE REX)(MON NOVA STOKHOL

1577 med REG SVEC:

IOHANNES D G SVECI REX)(MON NOVA REG SVEC (Levin 487-488)

IOHANNES D G SVECI REX)(MON NOVA REGIS SVECIE (Levin 489)

1590:

IOHANNES D G SVECI REX)(MON NOVA STOCHOL (Levin 490-493)

IOHANNES D G SVECI REX)(MON NOVA STCKHOL (Levin 494-495)

IOHANNES D G SVECIE REX)(MON NOVA STOKHOL (Levin 496)