Typsida – Oscar II – 50 Öre (Typ 2)

Brödrafolkens väl

Myntfakta:

Stockholm     1906-1907          5,0 g     22 mm     60% silver

Upplaga:  ca 1,1 miljoner ex

Myntmästare:Emil Brusewitzmm EB
Gravör:Adolf Lindberg
(Foto MISAB 13)

Typ 2:1     1906               sm 89

Typ 2:2a     1907     gamla rosetten          sm 90

Typ 2:2b     1875     ny rosett          sm–

Kommentar:

Den gamla rosetten till vänster och den nya till höger.