Typsida – Oscar II – 25 Öre (Typ 1)

Liten valörsiffra

Myntfakta:

Stockholm     1874-1878            2,42 g     17 mm     60% silver

Upplaga:  ca 7,1 miljoner ex

Myntmästare:1874-1876Sebastian Thammm ST
1877-1878Emil Brusewitzmm EB
Gravör:1874-1878Lea Ahlborn
(Foto MISAB 12)

Myntmästare Tham (mm ST)

Typ 1:1a     1874         kort text        sm–

Typ 1:1b     1874         längre text        sm 91

Typ 1:2a     1875/4               sm 92b

Typ 1:2b     1875               sm 92a

Typ 1:3a     1876/5               sm 93b

Typ 1:3b     1876               sm 93a

Typ 1:4     1877               sm 94

Myntmästare Brusewitz (mm EB)

Typ 1:5a     1878/7              sm 95b

Typ 1:5b     1878               sm 95a

Kommentar:

Varianten med “kort text” har även det kännetecknet att EB ligger längre från kanten. Den förekommer endast 1874 och skillnaden i textlängd är mycket liten.