Typsida – Oscar II – 2 Öre (Typ 1)

Porträtt

Myntfakta:

Stockholm     1873     5,7 g     24,4 mm     brons

Upplaga:  ca 1,3 miljoner ex

Myntmästare:  Sebastian Tham    

Gravör:  Lea Ahlborn      (gs LA)

(Foto MISAB 20)

Typ 1:1     1873               sm 133