Typsida – Oscar II – 2 Kronor (Typ 4)

Guldbrölloppet

Myntfakta:

Stockholm     1907           15,0 g     31 mm     80% silver

Upplaga:  250700 ex

Myntmästare:Emil Brusewitzmm EB
Gravör:Adolf Lindberg
(Privat foto)

Typ 4:1     1907               sm 61

Kommentar:

Myntmästarmärket hittar man klockan 4 på frånsidan i form av ett bakvänt E ihopsatt med ett rättvänt B.