Typsida – Oscar II – 10 Öre (Typ 1)

Porträtt

Myntfakta:

Stockholm     1872-1873            0,85 g     12,7 mm     75% silver

Upplaga:  755440 ex

Myntmästare:Sebastian Thammm ST
Gravör:Lea Ahlborngs LA
(Foto MISAB 12)

Typ 1:1     1872               sm 42

Typ 1:2a     1873             sm 43a

Typ 1:2b     1873         upp- och nedvänt A i SVERIGES        sm 43b