Typsida – Oscar I – 2 Riksdaler Riksmynt

Myntfakta:

Stockholm     1857     17,00 g     31,8 mm     75,0% silver

Upplaga: 287702 ex

Myntmästare: Sebastian Tham      (mm ST)

Gravör: Lea Ahlborn

Sm 57

Ganska vanligt förekommande

(Foto MISAB 12)