Typsida – Oscar I – 1/8 Riksdaler Specie

Myntfakta:

Stockholm     1852     4,25 g     22,1 mm     75,0% silver

Upplaga: 45600 ex

Myntmästare: Alexander Grandinson      (mm AG)

Gravör: Ludvig Persson Lundgren

Sm 43

Vanligt förekommande

(Foto MISAB 27)