Typsida – Kristina – 8 Daler sm

Myntfakta:

Avesta      1652-1653      14,49 kg      koppar

Myntmästare:  Markus Kock    

Gravör: Johan Michelsson eller Georg Breuer

Typ 1:1     1652     sm 90           endast off. saml.

Typ 1:2     1653     sm 89           endast off. saml.