Typsida – Kristina – 8 Daler sm

Myntfakta:

Avesta      1652-1653      14,49 kg      koppar

Myntmästare:  Markus Kock    

Gravör: Johan Michelsson eller Georg Breuer

ÅrNya sm-nrGamla sm-nrFörekomst
Typ 1:1165296904 ex totalt*
ingen privat
Typ 1:2165397914 ex totalt*
ingen privat

*Enligt Bertel Tingströms inventering.

8 Dalerns hörnstämpel och mittstämpel. (Foto från SM-boken)