Typsida – Kristina – 4 Daler sm

Myntfakta:

Avesta      1649 och 1652-1653      7,246 kg      koppar

Myntmästare:  Markus Kock    

Gravör: Johan Michelsson Planting eller Georg Breuer

ÅrNya sm-nrGamla sm-nrFörekomst
Typ 1:1164998922 ex totalt*
inget privat
Typ 1:2165299935 ex totalt*
inget privat
Typ 1:31653100945 ex totalt*
inget privat
*Enligt Bertel Tingströms inventering.

4 Dalerns hörnstämpel och mittstämpel. (Foto från SM-boken)