Typsida – Kristina – 4 Daler sm

Myntfakta:

Avesta      1649 och 1652-1653      7,246 kg      koppar

Myntmästare:  Markus Kock    

Gravör: Johan Michelsson Planting eller Georg Breuer

Typ 1:1     1649     sm 92           endast off. saml?

Typ 1:2     1652     sm 93           endast off. saml?

Typ 1:1     1653     sm 94           endast off. saml?

(SM-bokens foto)