Typsida – Kristina – 2 Mark typ 5 (utan årtal)

Myntfakta:

Stockholm     utan år (1651-1652)     10,4 g     29,5-31 mm     75% silver

Myntmästare:  Mikael Hack    

Gravörer:  Johan Rethe och Petter Mickelsson

Valören 2 M

MmGravörNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Förekomst
Typ 5:1utanJohan Rethe65a63cunik på KMK

Valören II M

MmSveakronorNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Förekomst
Typ 5:2autanRethes65b63bfler än 15 ex
Typ 5:2butanMichelssons65c
65d
63bRRR
Typ 5:3aglödghakarRethes65e63aRRR
Typ 5:3bglödghakarMichelssons65f
65g
63avanliga

Typ 5:1 med valören “2 M”. Den 16/3 1651 fick Johan Rethe uppdraget att gravera stamparna till 2- och 1-marker av denna helt nya typ med endast sveakronor och valör på frånsidan. Det här var nog hans första förslag som nog inte gillades av styrelsen. (Foto MISAB 10)(Foto från sm-boken).

Typ 5:2a utan myntmästarmärke och med Johan Rethe som gravör. (Foto MISAB 12)

Typ 5:3b med glödghakar och Michelssons sveakronor.

Ulf Ottosson påvisade i katalogen till Antikörens auktionskatalog 9 att det var Petter Mickelsson som graverat åtsidorna där A i omskriften har ett “hack” upptill. Detta mynt har alltså Michelsson som gravör på båda sidorna, men den varianten tar vi inte med här eftersom den är så svår att se. (Foto MISAB 17)

Här är en annan variant med ringar i kronbottnarna. Vad detta har för betydelse är det ingen som vet. Finns enbart på Michelssons frånsidor och dessutom enbart på exemplar där mm saknas. Ändå är över 70 försäljningar med Michelssons frånsidor genomgångna. (Foto MISAB 7)