Typsida – Kristina – 2 Mark typ 5 (utan årtal)

Myntfakta:

Stockholm     utan år (1651-1652)     10,4 g     29,5-31 mm     75% silver

Myntmästare:  Mikael Hack    

Gravörer:  Johan Rethe och Petter Mickelsson

Valören II M

Typ 5:1     mm “glödhakar”           Rethe som gravör            sm 63a          

Typ 5:2     mm “glödhakar”           Mickelsson som gravör            sm 63a

Typ 5:3     utan mm           Rethe som gravör            sm 63b          

Typ 5:4     utan mm           Mickelsson som gravör            sm 63b

Valören 2 M

Typ 5:5     utan mm                      sm 63c           0 kända ex

Typ 5:1. Den 16/3 1651 fick Johan Rethe uppdraget att gravera stamparna till 2- och 1-marker av denna helt nya typ med endast sveakronor och valör på frånsidan. Det har dock visat sig att han inte var den ende gravören.(Foto MISAB 10)

Typ 5:2. Ulf Ottosson påvisade i katalogen till Antikörens auktionskatalog 9 att det var Petter Mickelsson som graverat åtsidorna där A i omskriften har ett “hack” upptill. Det mynt man sålde då hade dock ett varierat porträtt, förutom att det saknade mm. Se typ 5:4 nedan. (Foto MISAB 17)

Typ 5:3 utan myntmästarmärke och med Johan Rethe som gravör. Lägg även märke till sveakronorna är av en helt annan typ. Förmodligen är det Rethe som graverat frånsidan på detta mynt eftersom övriga sveakronor på denna sida utan tvekan är Michelssons verk. (Foto MISAB 12)

Typ 5:4. Detta är det exemplar som såldes på Antikören 9 och som föranledde Ulf Ottosson att påvisa att det var Petter Mickelsson som var gravör. Förmodligen är det Mickelsson som graverat frånsidan också eftersom sveakronor med bågar i kronbotten förekommer ända in på 1660-talet. (Foto MISAB 7)

Typ 5:4 med valören “2 M”. Bilden kommer från SM-boken och där framgår inte vilken åtsida myntet har. Märk att även sveakronorna är av en avvikande typ.