Typsida – Kristina – 2 Mark typ 5 (utan årtal)

Myntfakta:

Stockholm     utan år (1651-1652)     10,4 g     29,5-31 mm     75% silver

Myntmästare:  Mikael Hack    

Gravörer:  Johan Rethe och Petter Mickelsson

Valören II M

Typ 5:1     mm “glödhakar”           Rethe som gravör            sm 63a          

Typ 5:2     mm “glödhakar”           Mickelsson som gravör            sm 63a

Typ 5:3     utan mm           Rethe som gravör            sm 63b          

Typ 5:4     utan mm           Mickelsson som gravör            sm 63b

Valören 2 M

Typ 5:5     utan mm                      sm 63c           0 kända ex

Typ 5:1. Den 16/3 1651 fick Johan Rethe uppdraget att gravera stamparna till 2- och 1-marker av denna helt nya typ med endast sveakronor och valör på frånsidan. Det har dock visat sig att han inte var den ende gravören.(Foto MISAB 10)

Typ 5:2. Ulf Ottosson påvisade i katalogen till Antikörens auktionskatalog 9 att det var Petter Mickelsson som graverat åtsidorna där A i omskriften har ett “hack” upptill. Det mynt man sålde då hade dock ett varierat porträtt, förutom att det saknade mm. Se typ 5:4 nedan. (Foto MISAB 17)

Typ 5:3 utan myntmästarmärke och med Johan Rethe som gravör. Lägg även märke till att sveakronorna är av en mycket sällsynt typ. (Foto MISAB 12)

Typ 5:4. Detta är det exemplar som såldes på Antikören 9 och som föranledde Ulf Ottosson att påvisa att det var Petter Mickelsson som var gravör. Förmodligen är det Mickelsson som graverat frånsidan också eftersom sveakronor med bågar i kronbotten förekommer ända in på 1660-talet. (Foto MISAB 7)

Typ 5:4 med valören “2 M”. Bilden kommer från SM-boken och där framgår inte vilken åtsida myntet har. Märk att även sveakronorna är av en avvikande typ.