Typsida – Kristina – 2 Mark typ 3

Myntfakta:

Stockholm     1647-1649     11,01 g     32-36,5 mm     75% silver

Myntmästare:  Daniel Kock     mm DK eller utan mm

Gravör:  förmodligen Petter Michelsson

ÅrVariantNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Förekomst
Typ 3:116475957RRR
Typ 3:2a1648mm DK
bredvid skölden
60a58aRRR
Typ 3:2b1648mm DK
under skölden
60b58bRRR
Typ 3:316496159RRRR

Typ 3:2a med mm DK bredvid skölden. (Foto från Schmitz katalog)

Typ 3:2b med mm under skölden. Denna placering behölls även året efter. (Foto MISAB 10)