Typsida – Kristina – 2 Mark typ 3

Myntfakta:

Stockholm     1647-1649     11,01 g     32-36,5 mm     75% silver

Myntmästare:  Daniel Kock     mm DK eller utan mm

Gravör:  förmodligen Petter Michelsson

Typ 3:1     1647               sm 57           RRR

Typ 3:2a     1648        mm DK bredvid skölden       sm 58a           RRR

Typ 3:2b     1648        mm DK under skölden       sm 58b           RRR

Typ 3:3     1649               sm 59           RRRR

Typ 3:2a med mm DK bredvid skölden. (Foto från Schmitz katalog)

Typ 3:2b med mm under skölden. Denna placering behölls även året efter. (Foto MISAB 10)