Typsida – Kristina – 2 Mark typ 1

Myntfakta:

Sala     1638     11,01 g     32-36,5 mm     75% silver

Myntmästare:  Markus Kock          inget mm

Gravör:  osäkert men förmodligen Petter Michelsson

Gamla sm 53

Nya sm 55

Fler än 15 ex i privata samlingar

(Foto MISAB 22)