Typsida – Kristina – 2 Mark typ 1

Myntfakta:

Sala     1638     11,01 g     32-36,5 mm     75% silver

Myntmästare:  Markus Kock          inget mm

Gravör:  osäkert men förmodligen Petter Michelsson

Typ 1:1     1638                              sm 53

(Foto MISAB 22)