Typsida – Kristina – 2 Daler sm

Myntfakta:

Avesta      1649 och 1651-1654      3,623 kg      koppar

Myntmästare:  Markus Kock    

Gravör: Johan Michelsson Planting eller Georg Breuer

ÅrNya sm-nrGamla sm-nrFörekomst
Typ 1:116491019511 ex totalt*
privat RRR
Typ 1:216501021 ex totalt*
inget privat?
Typ 1:31651103964 ex totalt*
inget privat?
Typ 1:41652104972 ex totalt*
inget privat?
Typ 1:51653105989 ex totalt*
privat RRRR
Typ 1:61654106997 ex totalt*
inget privat?
*Enligt Bertel Tingströms inventering.

2 Dalrarnas hörnstämpel och mittstämpel. (Foto från SM-boken)