Typsida – Kristina – 2 Daler sm

Myntfakta:

Avesta      1649 och 1651-1654      3,623 kg      koppar

Myntmästare:  Markus Kock    

Gravör: Johan Michelsson Planting eller Georg Breuer

Typ 1:1     1649     sm 95           RRR

Typ 1:2     1651     sm 96           endast off. saml?

Typ 1:3     1652     sm 97           endast off. saml?

Typ 1:4     1653     sm 98           RRR

Typ 1:5     1654     sm 99           endast off. saml?

(Foto från SM-boken)