Typsida – Kristina – 10 Daler sm

Myntfakta:

Avesta      1644-1645      19,71 kg      koppar

Myntmästare:  Markus Kock    

Gravör: Petter Michelsson

ÅrNya sm-nrGamla sm-nrFörekomst
Typ 1:1164494887 ex totalt*
2 privata ex
Typ 1:216459589unik på KMK
*Enligt Bertel Tingströms inventering.

10-Dalerns hörnstämpel och mittstämpel.

Bertel Tingström poserar med det exemplar som finns bevarat på Avesta Myntmuseum

10 Daler SM från 1644 och 1645 är världens största och tyngsta reguljära mynttyp. Tanken med dessa var inte att de skulle användas för handel inom landet; huvudsyftet var att man fick en enhetlig måttstock för kopparexporten. Det var helt enkelt lätt att räkna när man sålde koppar till utlandet. 1644-1646 lär det ha exporterats 21317 ex av dessa stora plåtar, vilket då motsvarar lite drygt 420 ton koppar.

En intressant synpunkt i sammanhanget är en skepsis mot plåtmyntens likvärdighet som betalningsmedel, jämfört med de ordinarie mynten, som anfördes redan 1773 när Carl Reinhold Berch helt utelämnade dem i sin beskrivning över svenska mynt och medaljer. Anledningen var att mynt ju ska användas som betalningsmedel vid transaktioner av varor och tjänster, men, speciellt de tyngsta, plåtmynten blev nästan aldrig använda så. I stället blev de sålda som varor. Varor med en instämplad prislapp på.