Raritetssidan – Kristina – 10 Daler sm 1644

ex 1.

John Fredrik Podolijns samling –> auktion i Göteborg 1786 –> Johan Norns samling –> samling Bonde på Ericsberg –> Westerlunds Mynthandel

ex 2.

Funnet vid rivning av gammalt hus i Ringarum –> Henryk Bukowski (1893) –> Gustaf Cavallis samling (1893-1917) –> Axel Ax:son Jonssons samling –> Avesta Myntmuseum

(Foto från Plate Money)

Det ska sägas att det finns en del frågetecken i båda dessa provenienskedjor. Det finns nämligen inga bevis för att Norn köpte just Podolijns exemplar och inte heller att det som hittades i Ringarum var det som hamnade i Axel Ax:sons samling. Bristen på trovärdiga alternativ tyder dock på att båda kedjorna är riktiga.