Typsida – Kristina – 1 Öre

Myntfakta:

Säter     1638-1641     51,5 g     47-48 mm     koppar

Avesta     1644-1653     samma myntordning som för Säter

Myntmästare: Markus Kock    

Gravörer: Petter Michelsson      (1644-1646)

                         Johan Michelsson Planting      (1647-1653)    

                         Johan Georg Breuer      (1649-1653)  

Säter som myntort

Typ 1:1a1638utan voluter, 2 stora rosorsm–RRR
Typ 1:1b1638utan voluter, 2 stora och 4 små rosorsm 105aR
Typ 1:1c1638med volutersm 105b
Typ 1:21639sm 106
Typ 1:31640sm 107
Typ 1:41641sm 108R

Avesta som myntort

Typ 2:1a1644MDCXLIVsm 109a
Typ 2:1b1644MDCXL4sm 109b
Typ 2:21645sm 110
Typ 2:31646sm 111
Typ 2:41647sm 112
Typ 2:51648sm 113
Typ 2:61649sm 114
Typ 2:71650sm 115
Typ 2:81651sm 116
Typ 2:91652sm 117
Typ 2:10a1653stor kronasm 118a
Typ 2:10b1653liten kronasm 118b

Typ 1:1a som saknar voluter på skölden. Kan med fördel jämföras med bilderna nedan som samtliga har voluter. (Foto MISAB 6)

Typ 2:1b med en arabisk 4:a i årtalet. (Foto MISAB 22)

Typ 2:10a som har den krontyp på frånsidan som använts sedan 1644. (Foto MISAB 31)

Typ 2:10b med en frånsideskrona som inte använts tidigare. (Foto MISAB 31)