Typsida – Kristina – 1 Mark typ 3-4

Myntfakta:

Stockholm     1647-1648     5,51 g     27,5-29,5 mm     75,0% silver

Myntmästare:  Daniel Kock          mm DK

Gravör:  förmodligen Reinhold Krull (gubben på bron)

Frånsidans omskrift börjar upptill

Typ 3:1     1646               sm 68            endast off. saml?

Typ 3:2     1647               sm 69            RR

Frånsidans omskrift börjar nedtill

Typ 4:1     1647               sm 70            endast off. saml?

Typ 3:2 där frånsidans omskrift börjar upptill. (Foto Bonde 5)

Typ 4 där omskriften börjar nedtill. Bilden kommer från SM-boken och visar eventuellt Svenssons exemplar som såldes på SNF 55 (1964). Det exemplaret har dock inte dykt upp på marknaden sedan dess.