Typsida – Kristina – 1 Mark typ 10

Myntfakta:

Stockholm     utan år (1652-1654)     5,2 g     25,5-27 mm     75,0% silver

Myntmästare:  Mikael Hack          mm “glödhakar”

Gravörer:  Johan Rethe och förmodligen Petter Mickelsson

Utan myntmästarmärke

Typ 10:1     Rethes sveakronor     sm 79b          RR

Med myntmästarmärke

Typ 10:2     Rethes sveakronor     sm 79a          RR

Typ 10:3     Mickelssons sveakronor     sm 79a var          RRRR

Typ 10:1 som saknar myntmästarmärke. (Foto MISAB webb 26)

Typ 10:2 med Mikael Hacks glödhakar, vilka han använde som myntmästarmärke, längst ner på frånsidan. (Foto Ahlström 35)

Typ 10:3 med en avvikande frånsida. Viktigast är att sveakronorna är av en helt annan typ och detta tyder på att det är en annan gravör som gjort dem. Bästa förslaget är Petter Mickelsson som gjorde kronor av denna typ på 2-marker så sent som 1664. Lägg även märke till den romerska 1:an i valören. (Foto Spink 143)