Typsida – Kristina – 1 Mark typ 10

Huvudbild och utan år

Myntfakta:

Stockholm     utan år (1652-1654)     5,2 g     25,5-27 mm     75,0% silver

Myntmästare:  Mikael Hack          mm “glödhakar”

Gravörer:  Johan Rethe och Petter Michelsson

MmSvea kronorNya sm-nrGamla sm-nrFörekomst
Typ 10autan mmRethes82a79bsällsynt
Typ 10bglödghakardo82b79aRR
Typ 10cdoMichelssons82cRRRR

Typ 10:1 som saknar myntmästarmärke. (Foto MISAB webb 26)

Typ 10:2 med Mikael Hacks glödhakar, vilka han använde som myntmästarmärke, längst ner på frånsidan. (Foto Ahlström 35)

Typ 10:3 med en avvikande frånsida. Sveakronorna visar att det var Petter Mickelsson som var gravör. Han gjorde kronor av denna typ på 2-marker så sent som 1664. Lägg även märke till den romerska 1:an i valören. (Foto Spink 143)