Raritetssidan – Kristina – 1 Mark utan år (mm “glödhakar”)

ex 1.

kvalitet 1+ (4,76 g)

Hirsch 3 (1975) –> Åke Järnums samling (1975-1979) –> Karl-Erik Schmitz samling (1979-1989) –> SBC och Spinks auktion i Zürich (1989) –> Hans Hirsch –>?–> MISAB 41 (2022) —>?

Både bild och viktuppgift saknades på Hirsch 3 och därför finns inget bevis för att det var just detta exemplar Järnum sålde till Schmitz 1979. Även om sannolikheten är låg så kan ju Järnum ha haft mer än ett ex av denna variant. (Foto MISAB 41)

ex 2.

kvalitet 1/1+, “svagt utpräglad, små repor”

Högbergs Mynthandel (1959) –> Per Hellströms samling (1959-1989) i sonen Göran Hellströms ägo (1989-2001) –> Ahlström 63 (2001) –>?

(Foto Ahlström 63)

ex 3.

kvalitet 1/1+, “rengjord, plantsfel” (4,87 g)

Sven Svenssons samling –> SNF 154 (2007) –> J. Holmbergs samling

(Holmbergs foto)

ex 4.

kvalitet 1/1+

Hesselblad (1956) –> Per Hellströms samling (1956-1989) –> i sonen P.Å.Hellströms ägo

(Foto saknas)

ex 5.

kvalitet 1, “något ojämn patina”

Upplands Enskilda Banks samling –> MISAB 40 (2022) –> Johan P:s samling

(Foto MISAB 40)

ex 6.

kvalitet 1, “plantssprickor”

Sten Johanssons samling –> Ahlström 31 (1985) –>?–> Chagallm på Tradera (2007) –>?

(Foto från Tradera)

ex 7.

Myntbörsen på Tradera (2007) –> Arvid W:s samling

(Myntbörsens foto)

ex 8.

kvalitet 1? (4,94 g)

Myntkompaniet 6 (2014) –>?

(Foto Myntkompaniet 6)

ex.

kvalitet 1+

J.F.H.Oldenburgs samling –> Bukowski 115:1605 (1898) –> Lars Emil Bruuns samling –> Israel Berghmans samling (1918-1921) –> Virgil Brands samling –> Gunnar Ekströms samling –> Ahlström 35 (1987) –> KMK

Detta ex köptes av Ulf Nordlind för KMK:s räkning och finns alltså inte längre i privat ägo. (Foto Ahlström 35)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Otto Smith –> Ahlström 16 (1977) kvalitet 1?

ex. Ahlström 47 (1993) kvalitet 1, “repor, varit infattad?”