Typsida – Kristina – 1 Mark/8 Öre

Myntfakta:

Stockholm     1634     5,20 g     28-28,5 mm     75,0% silver

Myntmästare:  Markus Kock          inget mm

Gravör:  osäkert men möjligen guldsmeden Hans Weiler

Gamla sm 64

Nya sm 66

Vanligt förekommande

Typen är ganska vanligt förekommande, men det finns en del mycket sällsynta stavningsvarianter varav vidstående ex med REG SVEC i frånsidans omskrift förmodligen förtjänar ett R. (Foto MISAB 20)