Typsida – Kristina – 1 Mark/8 Öre

Myntfakta:

Stockholm     1634     5,20 g     28-28,5 mm     75,0% silver

Myntmästare:  Markus Kock          inget mm

Gravör:  osäkert men möjligen guldsmeden Hans Weiler

Typ 1:1     1634               sm 64               

Typen är ganska vanligt förekommande, men det finns en del mycket sällsynta stavningsvarianter varav vidstående ex med REG SVEC i frånsidans omskrift förmodligen förtjänar ett R. (Foto MISAB 20)