Typsida – Kristina – 1 Daler sm

Myntfakta:

Avesta      1649-1650 och 1652-1654      1,812 kg      koppar

Myntmästare:  Markus Kock    

Gravör: Johan Michelsson Planting eller Georg Breuer

ÅrVariantNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Förekomst
Typ 1:11649107100totalt 13 ex*
privat RRR
Typ 1:2a1650CHRISTINA108a101totalt 44 ex*
privat R
Typ 1:2b1650CHRISTNA108bRRRR
Typ 1:31651109totalt 2 ex*
privat ?
Typ 1:41652110102totalt 8 ex*
privat RRRR
Typ 1:51653111103totalt 28 ex*
privat RRR
Typ 1:61654112104totalt 18 ex*
privat RRR

*Enligt Bertel Tingströms inventering.

Hörnstämpel och mittstämpel på 1 Daler SM 1650 (SM-bokens foto)

Hörnstämpeln ändrades dock och 1654 såg den ut så här. (SM-bokens foto)