Typsida – Kristina – 1 Daler sm

Myntfakta:

Avesta      1649-1650 och 1652-1654      1,812 kg      koppar

Myntmästare:  Markus Kock    

Gravör: Johan Michelsson Planting eller Georg Breuer

Typ 1:1     1649     sm 100           RRR

Typ 1:2     1650     sm 101           R

Typ 1:3     1652     sm 102           endast off. saml?

Typ 1:4     1653     sm 103           RR

Typ 1:5     1654     sm 104           RR

(SM-bokens foto)