Raritetssidan – Kristina – 1 Daler SM 1650

Tingström kände till 14 ex i privat ägo, men då var även felstavningen CHRISTNA inräknad.

ex 1.

kvalitet 01

Ahlström 32 (1985) –>?

(Foto Ahlström 32)

ex 2.

“extremly fine”

Bruun Rasmussen 897 (2020) –>?

Trots den höga bedömningen kan man inte utläsa i någon av stämplarna om det är CHRISTINA eller CHRISTNA. (Bruun Rasmussens foto)

ex 3.

kvalitet 01, “lätt korrosion och svagprägling”

Bertel Tingströms samling –> MISAB 44 (2024) –>?

(Foto MISAB 44)

ex 4.

kvalitet 1+/01, “något korroderad, smärre gnidspår”

Troligen Storsjöfyndet –>?–> Bo Tarras-Wahlbergs samling (-1949) –> hovintendent Nils Millars samling (1949-2020) –> MISAB 35:300 (2020) –>?

(Foto MISAB 35)

ex 5.

kvalitet 1+, “korroderade hörnstämplar”

Aurum 5 (2009) –>?

(Foto Aurum 5)

ex 6.

kvalitet 1+, “hörnstämplar korroderade, mittstämpeln fin”

MISAB 7 (2012) –>?

(Foto MISAB 7)

ex 7.

kvalitet 1+

Höiland 117 (2007) –>?

(Foto Höiland 117)

ex 8.

kvalitet 1/1+, “korroderad, delvis kraftigt, svårtydd datering, bläckskrift”

Bengt Svenssons samling –> MISAB webb 28 (2020) –>?–> MISAB 41 (2022) –>?

(MISABs foto)

ex 9.

Christensen 82 (1982) –>?

(Foto Christensen 82)

ex 10 och 11.

Finns i Avesta Myntmuseum.

ex 12.

Bille-Brahes samling –> Lars-Emil Bruuns samling

Det är denna samling som ska säljas efter att det gått 100 år, vilket sker efter 21:a november 2023.

Försäljningar där foto saknas:

ex. Rigafyndet (1901) –>?–> Anders Nyström –> Ahlström 3 (1973) kvalitet hörnst. 1, mittst. 8, grafiterad”

ex. Ahlström 4 (1973) kvalitet hörnstämpel 1?-1+, mittstämpel 01

ex. Ahlström 10 (1975) kvalitet 1/1?, mittst. 1+

ex. Ahlström 17 (1978), kvalitet 1, mittst. 01

ex. Ahlström 22 (1980) –> Ingvar Carlsson kvalitet 1/1?, “korroderad”

ex. Ahlström 67 (1980) kvalitet 1/1?

ex. Ahlström 71 (2004) kvalitet 1/1+, “korroderad”

ex. Österlunds lagerlista 1978 kvalitet 1, “hörnstämplarna otydliga”