Typsida – Karl XIV Johan – 1/4 Skilling (Typ 2)

Palmkvistar

Myntfakta:

Stockholm     1832-1833     4,3 g     21,3 mm     koppar

Slät rand

Upplaga totalt: ca 256000 ex

Myntmästare: Christopher Borg

Gravör: Ludvig Persson Lundgren 

     Typ 2:1.     1832     (ca 160000 ex)          sm 133

     Typ 2:2.     1833     (ca 96000 ex)          sm 134      alltid 1833/32  

Upplagorna är redovisade inom parentes

(Foto MISAB 17)