Typsida – Karl XIII – 1/2 Skilling

Myntfakta:

Avesta     1815-1817     14,2 g     ca 31 mm     koppar

Ruträfflad rand

Upplaga totalt: ca 2 miljoner ex

Gravör: Carl Gustav Norman

     Typ 1:1.     1815      (1420800 ex)          sm 40 

     Typ 1:2.     1816     (566400 ex)          sm 41 

     Typ 1:3.     1817     (ingår i 566400 ex)           sm 42

 De årliga upplagorna redovisas inom parentes.

(Foto MISAB 10)