Typsida – Karl XIII – 1/12 Riksdaler

Myntfakta:

Stockholm     1811     4,12 g     ca 23 mm     50,7% silver      slät rand

Upplaga: 735240 ex

Myntmästare: Olof Lidijn (mm OL)

Gravör: Lars Grandel

Sm 24

Vanligt förekommande

(Foto MISAB 20)