Typsida – Karl XII – 1/6 Öre sm (Typ 2)

Frånsida med sköld

Myntfakta:

Avesta     1715, 1716 och 1718     4,25 g     24 mm     koppar

Gravör:  Anders Wikman

       Typ 2:1a.     1715      sm 210a

       Typ 2:1b.     1715     sm 210b     utan punkter

       Typ 2:2.     1716     sm 211     (upplaga 1268352 ex)

       Typ 2:3.     1718     sm 212     (upplaga 2027520 ex)

Upplagorna, i den mån de är kända, redovisas inom parantes nedan. (Foto MISAB 10)