Typsida – Karl XII – 1/6 Öre sm (Typ 1)

Frånsida utan sköld

Myntfakta:

1/6 Öre sm     frånsida utan sköld

Avesta     1707, 1708 och 1713     5,3 g     ca 24 mm     koppar

Gravör: Anders Wikman

       Typ 1:1.     1707     sm 207     (upplaga 1023936 ex)

       Typ 1:2.     1708     sm 208     (upplaga 1536000 ex)     även 1708/07

       Typ 1:3.     1713     sm 209     (okänd upplaga)     1 ex känt i privat ägo

Jämfört med den andra typen av Karl XII:s sesslingar som präglades 1715-1718 så har denna ingen sköld på frånsidan. (Foto MISAB 10)