Raritetssidan – Karl XII – 1/6 Öre sm 1713

ex 1. 

kvalitet 01/0

HD Rauch auktion 2005 –> JOB:s samling

Enda kända exemplaret i privat ägo, men det finns ytterligare ett ex i Antellska samlingen på Helsingfors Museum. (Rauch foto)

Tydligen blev detta mynt upptäckt på ett kloster i Österrike där det förmodligen legat sedan Karl XII:s dagar. Det kan ha varit en kurir på väg till konungen som lämnat det efter sig vid någon övernattning. Det var ju så att Karl XII vid den här tiden satt fängslad i Turkiet, där han i princip skötte Sveriges affärer via korrespondens. Bland annat så var det ju kungen som måste fatta det slutliga beslutet om myntens utseende.