Typsida – Karl XII – 1½ Daler sm

Värdehöjd från 1 Daler sm

17/5 1715 blev det en ny myntordning som innebar att vikten på plåtmynten reducerades med en tredjedel. Äldre plåtar blev därmed mer värda än de nya och blev därför motstämplade med en 50% högre valör.

Myntfakta:

Avesta     1710-1713 och 1717     1,134 kg     varierande storlek     koppar

Gravör i Avesta:  Anders Wikman

Motstämpeln graverad i Stockholm (förmodligen) av Zachris Hartwig Arensburg

VariantÅrSm-nrFörekomst
Typ 1korslagda dalpilar1710204aRRRR
do1711204cRRRR
do1713204eRRRR
do1715204fRRRR
Typ 21 stjärna1710204bunik i Uppsala
do1712204dunik i Avesta

De korslagda pilarna i mittstämpeln betyder att kopparn kommer från Stora Kopparberg. En stjärna betyder att kopparn kommer från Garpenberg. Tyvärr saknas bild på 1 Daler sm med stjärna som är värdehöjd.