Typsida – Karl XII – 1½ Daler sm (Typ 1-2)

Värdehöjd från 1 Daler sm

17/5 1715 blev det en ny myntordning som innebar att vikten på plåtmynten reducerades med en tredjedel. Äldre plåtar blev därmed mer värda än de nya och blev därför motstämplade med en 50% högre valör.

Myntfakta:

Avesta     1710-1713 och 1717     1,134 kg     varierande storlek     koppar

Gravör i Avesta:  Anders Wikman

Motstämpeln graverad i Stockholm (förmodligen) av Zachris Hartwig Arensburg

Stjärna i mittstämpeln

       Typ 1:1.     1710       sm 204b     1 unikt exemplar i Uppsala Myntkabinett

Korslagda pilar i mittstämpeln

       Typ 2:1.     1710     sm 204a

       Typ 2:2.     1711     sm 204c

       Typ 2:3.     1712     sm 204d

       Typ 2:4.     1713     sm 204e     1 unikt exemplar i privat ägo

       Typ 2:5.     1717     sm 204f

De korslagda pilarna i mittstämpeln betyder att kopparn kommer från Stora Kopparberg. En stjärna betyder att kopparn kommer från Garpenberg. Tyvärr saknas bild på 1 Daler sm med stjärna som är värdehöjd.