Typsida – Karl XI – 5 Daler sm

Myntfakta:

Avesta 1674

Myntordning 20/2 1674: 6,801 kg

Gravör: Johan Gabriel Wikman

Gamla sm 262

Nya sm 265

6 ex kända i offentliga samlingar. Inget i privat ägo.

Stjärnorna under valören betyder att kopparn lämnats in av privata personer eller företag. (Bertel Tingströms foto)