Typsida – Karl XI – 4 Daler sm

Myntfakta:

Stockholm     ca 6 kg     30,1 x 25,5 cm     1 känt ex

Viktjusterat och ompräglad äldre plåt (1649-1657)

Myntmästare: Isak Kock     (Markus Kock enligt mittstämpeln)     mm “pil”

Gravör: Johan Michelsson Planting

Nr 390.     1663          sm 263

1661-1664 beskars och ompräglades äldre plåtar av valörerna 8-, 2- och 1-Daler sm för att vikterna skulle passa till den gällande myntordningen (17/11 1660). För 4-dalrarna fanns dock ingen aktuell myntordning, förmodligen för att man inte tänkt sig någon nyprägling av den valören. Denna plåt, som lär vara ett unikt exemplar på KMK, gjordes tydligen om i alla fall. (Bertel Tingströms foto)

Helbild av den nämnda 4-dalern. Här ser man tydligt att man kapat av en bit av den vänstra kanten på myntet, och mittstämpeln ligger inte längre i mitten. Nyprägling har sedan skett i de vänstra hörnen och omprägling i de högra. Mittstämpeln är däremot original från Karl X Gustavs tid. Det ska också sägas att det är bilder av samma stämplar som visas både i SM-boken och i Plate Money. (Bertel Tingströms foto)