Typsida – Karl XI – 4 Daler sm

Myntfakta:

Stockholm     1663     ca 6 kg     30,1 x 25,5 cm    

Viktjusterat och ompräglad äldre plåt (1649-1657)

Myntmästare: Isak Kock     (Markus Kock enligt mittstämpeln)     mm “pil”

Gravör: Johan Michelsson Planting

Gamla sm 263

Nya sm 266

2 viktjusterade plåtar kända. Ej i privat ägo.

1661-1664 beskars och ompräglades äldre plåtar av valörerna 8-, 2- och 1-Daler sm för att vikterna skulle passa till den gällande myntordningen (17/11 1660). För 4-dalrarna fanns dock ingen aktuell myntordning, förmodligen för att man inte tänkt sig någon nyprägling av den valören. Några plåtar gjordes tydligen om i alla fall. (Bertel Tingströms foto)

Helbild av den nämnda 4-dalern. Här ser man tydligt att man kapat av en bit av den vänstra kanten på myntet, och mittstämpeln ligger inte längre i mitten. Nyprägling har sedan skett i de vänstra hörnen och omprägling i de högra. Mittstämpeln är däremot original från Karl X Gustavs tid. Det ska också sägas att det är bilder av samma stämplar som visas både i SM-boken och i Plate Money. (Bertel Tingströms foto)