Typsida – Karl XI – 2 Öre Landskrona

Myntfakta:

Landskrona     1675-1676     1,76 g     20-22,5 mm     44,4% silver

Okänd upplaga

Myntmästare: Henning Kemper     1675     (mm “glödhakar”)

             Johan Henrik Hille     1675-1676     (mm HIH)

Gravör: okänd

ÅrMmNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Förekomst
Typ 3:11675glödghakar257a254aganska vanlig
Typ 3:21675HIH257b254bRRR
Typ 3:31676HIH258255R

Typ 3:1. Mm “glödghakar”. (Foto MISAB 20)

Typ 3:1 var. Som föregående men med tydliga stilförändringar, speciellt på typsnittet på CRS och på myntmästarmärket. Förmodligen en annan gravör.

Typ 3:2. Mm HIH 1675. (Foto MISAB 8)

Typ 3:3. Mm HIH 1676. (Foto MISAB 16)