Typsida – Karl XI – 2 Öre (Typ 2)

Landskrona

Myntfakta:

Landskrona     1675-1676     1,76 g     20-22,5 mm     44,4% silver

Okänd upplaga

Myntmästare: Henning Kemper     1675     (mm “glödhakar”)

             Johan Henrik Hille     1675-1676     (mm HIH)

Gravör: okänd

Mm “glödhakar”

       Typ 2:1.     1675          sm 254a, bon 872-874

Mm HIH

       Typ 2:2.     1675          sm 254b, bon–          RRR

       Typ 2:3.     1676          sm 255, bon 875          R

Typ 2:1. Mm “glödhakar”. (Foto MISAB 20)

Typ 2:1 var. Som föregående men med tydliga stilförändringar, speciellt på typsnittet på CRS och på myntmästarmärket. Förmodligen en annan gravör.

Typ 2:2. Mm HIH 1675. (Foto saknas)

Typ 2:3. Mm HIH 1676. (Foto MISAB 16)