Typsida – Karl XI – 2 Mark (Typ 11)

Litet porträtt med ornerat harnesk, fältbindel upp mot höger axel

Myntdata:

Stockholm     1664-1665    

1649 års myntordning     10,4 g     29,5-31 mm     75% silver

1664 års myntordning     10,4 g     29-31 mm     69,4% silver

Okänd upplaga

Myntmästare:Isak Kockmm IK eller IAK
Abraham Kockmm “pil”
Gravör:Johan Georg Breuer med flera

Inga nitar vid axeln; valören II M

     Typ 11:1.     1664     mm IK, krontyp A     sm 101d, bon–      0 kända ex

     Typ 11:2.     1664     mm IK, krontyp B     sm 101d, bon 125-130     varianter

     Typ 11:3.     1664     mm IAK, krontyp B     sm 101e, bon 134      RRRR

     Typ 11:4.     1664     mm IAK, krontyp E    sm 101e, bon 135-137   varianter      RRR

Vid axeln en rad med 14 nitar; valören II M

     Typ 11:5.     1664     mm IK, krontyp B     sm 101g, bon 147      RRRR

Inga nitar vid axeln; valören 2 M

     Typ 11:6.     1664     mm IK, krontyp B     sm 101d, bon 145-146     varianter

     Typ 11:7.     1665     mm IK, krontyp B     sm 105e och l, bon 159

     Typ 11:8.     1665     mm IAK, krontyp B   sm 105f och h, bon 160-162   varianter

      Typ 11:9.     1665    mm pil, krontyp B     sm 105i och j, Bon 163-167     varianter

Vid axeln en rad med nitar; valören 2 M

     Typ 11:10.     1664     mm IK, krontyp B     sm 101g, bon–

1664 års myntordning trädde i kraft den 1/9 och det verkar rimligt att man märkte upp den ändringen genom att börja använda arabiska tvåor i valören. Dessvärre har det inte gått att bevisa att detta var ett tecken på ändringen av myntordning.

Typ 11:1. Variant med romersk 2:a, mm IK och krontyp A. Bild saknas och varianten saknades även i Bonniers samling. Enligt SM-boken ska den dock finnas.

Typ 11:2. Variant med romersk 2:a i valören, mm IK samt krontyp B. (Ahlströms foto)

Typ 11:3. Bon 134. Porträtt med 9 större ringar vid axeln och 6 blad i kransen. Frånsida med valören “II M:”, vilket är en valörvariant som enbart förekommer tillsammans med mm IAK. Sveakronor av en variant av krontyp B med 16 småringar i kronringarna. (Bild saknas).

Typ 11:4. som skiljer sig från föregående varianter främst genom att den har sveakronor av typ E.

Typ 11:5. Bon 147. Ett ganska speciellt porträtt som man förslagsvis kan benämna efter raden av nitar på axeln. Även frånsidan är unik med små rosor som bitecken mellan II och M i valören. (B.Åslunds foto)

Typ 11:6. Frånsida med arabisk 2:a i valören, mm IK samt sveakronor av B-typ.

Typ 11:7. Ett porträtt med sirligt utförda ornament. Frånsida som föregående förutom att det är en annan variant av krontyp B.

Typ 11:8. Porträtt med något mindre sirliga ornament. Frånsida med mm IAK och, som vanligt, krontyp B. (Foto MISAB 8)

Typ 11:9. Porträtt med nitar vid axeln men det är inte identiskt med nr 136, Svårt att avgöra utifrån bilden om harnesket är ornamenterat, och varianten finns heller inte beskriven hos Bonnier. Frånsida med arabisk 2:a i valören, mm IK samt krontyp B. (Foto Ahlström 56)

Typ 11:10. Enda undertypen i denna grupp som har mm “pil”. (Foto MISAB 2)