Varianter till typ 39:1

Högervänt porträtt med mantel och bar hals; omskrift med SVE (bon 347-349)

a. Bon 347 med SVE:, 12 blad i kransen, ingen ögla men 2 bandändar i rosetten. Porträttet är mycket likt variant B. (Foto Ahlström 62)

b. Bon 348 med SVE:, 12 blad i kransen, 1 ögla och 2 bandändar i rosetten. Det syns inte så bra på bilden, men en av bandändarna hänger ner utanför hårlocken. (Foto Ahlström 27)

c. Bon 349 med SVE:, 9 blad, 1 ögla och 1 bandända. (Foto saknas)

d. Bon 349 var. Svårt att räkna bladen i kransen, men det ser ut att kunna vara 9. Vecken i manteln stämmer dock inte helt med bon 349 så det är nog en variation. (Foto Ahlström 57)