Varianter till typ 34:1

Mantel och bart bröst, stor axelknut; krontyp F (bon 326-328)

a. Bon 326 med 4 punkter i omskriften, 12 blad i kransen, 2 öglor och 1 bandända i rosetten. Bilden visar Bonniers exemplar vilket man ser på åtsidans plantsfel. (Foto Sven Olof Källerholm)

b. Bon 327 är mycket lik föregående ex, endast variationer som skiljer. (Foto MISAB 5)