Typsida – Karl XI – 2 Mark (Typ 27)

Tydlig och högt ansatt axelavskärning

Myntdata:

Stockholm     1669-1670     10,4 g     29-31 mm     69,4% silver

Okänd upplaga

Myntmästare:  vakant före 5/3     (inget mm)

             efter 5/3 Christopher Conradi     (mm FIRST)

Gravör:  Johan George Breuer med flera

inget mm

       Typ 27:1.     1669     låga B-kronor          sm 120d, bon 867     varianter           R

mm FIRST

       Typ 27:2.     1669     krontyp B    sm 120b, bon 250-251      varianter     R

       Typ 27:3.     1669     krontyp F          sm 120b, bon 252-253      varianter

       Typ 27:4.     1670     krontyp B     sm–, bon 283-284      varianter

Typ 27:1 med låga B-kronor, vilka alltid användes de första månaderna när man saknade myntmästare. (Foto MISAB 5)

Typ 27:2. När myntmästarmärket var på plats så blev det även andra kronor. I det här fallet blev det en gammal typ av B-kronor som användes redan 1664. Med de gamla kronorna följde även den gamla valören med romersk 2:a. Porträttet förekommer även som variant till typ 27:1 (Foto MISAB 13)

Typ 27:3 med krontyp F. Det här trevliga porträttet avviker från de övriga och det är förmodligen Breuer som graverat det. Vem som graverat de andra porträtten är svårare att gissa sig till. (Foto Ahlström 18)

Typ 27:4 med krontyp B från 1670. (Foto Ahlström 65)