Varianter till typ 19

Varianter till 2 Mark 1666 med mångveckad mantel som är öppen över axeln där axelflikar blottas. (Bon 202-206)

a. Bon 202. Enda varianten med CAROLVS i omskriften. (Foto Ahlström 11)

b. Bon 203 med CAROLUS i omskriften och 9 blad i kransen. Bilden är lånad från MISAB 8 och där kan man läsa följande: “Myntämnet för denna prägling har varit ojämnt tjockt. Detta har resulterat i en ofullständigt utpräglad myntbild, som ger den kuriösa effekten att ordet REX i åtsidans omskrift inte är skönjbar.”

c. Bon 204. Som föregående men med smärre variationer. (Oldcoins foto)

d. Ej hos Bonnier.Ytterligare en variation på samma tema. (Foto Ahlström 31)

e. Bon 205. Endast 3 axelflikar. (Privat foto)

f. Ej hos Bonnier. Utan punkt efter REX. (Foto Ahlström 48)

G. Bon 206 med kolon efter SVE. (Foto Ahlström 7)