Bonniers varianter av sm 115a med G-kronor

Varianter till 2 Mark 1666 med stor harneskkrage och stor knut vid axeln; inget XI i omskriften; krontyp G

a. Bon 197 med 10 blad i kransen. (Foto Ahlström 34)

b. Ej i bon. 10 blad i kransen även här, men bon 197 ska inte ha någon punkt efter REX som denna har. (Foto MISAB 31)

c. Ej i bon. Ytterligare ett porträtt med endast små variationer jämfört med föregående. (Foto MISAB 7)

d. Ej i bon. 9 blad i kransen och ingen punkt efter CAROLUS, vilket gör denna variant till gruppens stora särling. (Foto Ahlström 29)