Varianter till typ 15:2

Varianter till 2 Mark 1665, porträtt med harnesk; fältbindel som går upp mot vänster axel; armskenor som delvis döljs av fältbindeln; mm IAK (Bon 187-188)

a. Bon 187 med 12 blad och 6 bär i kransen. Ingen hårlock vid högra axeln. (Foto MISAB 8)

b. Bon–. Något varierat porträtt annars ganska lika föregående variant. (Foto Bonde 3)

c. Bon 188 med 11 blad och 5 bär i kransen. Hårlock som skymtar fram vid högra axeln. Åtsidan skannad från Bonniers bok och frånsidan lånad från bon 162. Enligt Bonnier ska bon 188 ha samma frånsida som just bon 162.