Typsida – Karl XI – 2 Daler sm (Typ 1-4)

Myntfakta:

Avesta

Myntordning 19/4 1649     3,623 kg

Myntordning 7/3 1660      3,235 kg

Myntordning 17/11 1660     3,019 kg

Myntordning 27/10 1666     3,159 kg

Myntmästare:  Isak Kock     mm “pil”     (1660-1665)

             Abraham Kock     mm “pil”     (1665-1669)

             efter 1669 utsågs ingen myntmästare i Avesta

Gravör:  Johan Michelsson Planting

Ca 3,6 kg

       Typ 1:1.     1660          sm 265

Ca 3,23 kg

       Typ 2:1.     1660          sm 265

Ca 3,0 kg

       Typ 3:1.     1660          sm 265

       Typ 3:2.     1662          sm 266

       Typ 3:3.     1663          sm 267

       Typ 3:4.     1664          sm 268

Ca 3,16 kg     mm “pil”

       Typ 4:1.     1667          sm 269

       Typ 4:2.     1668          sm 270

       Typ 4:3.     1669          sm 271

Ca 3,16 kg     ros i stället för mm

       Typ 4:4.     1672          sm 272

       Typ 4:5.     1673          sm 273

Angående årtalet 1662 så skriver Tingström att det är möjligt att det existerar men att han inte hittade något ex i inventeringen.

(Bertel Tingströms foto)

Förutom vikten på mynten, årtalen på hörnstämplarna samt myntmästarbytet så var även stavningen och bitecknen på mittstämplarna något annorlunda 1667-1669 än de var 1660-1664. (Bertel Tingströms foto)

Efter att Abraham Cronström (fd Kock) blivit avsatt som myntmästare i Avesta 1669 så tillsattes inte den tjänsten igen. Därför är mm ersatt med en ros 1672-1673. (Bertel Tingströms foto)