Typsida – Karl XI – 2 Daler sm – Typ 1

Myntfakta:

Avesta

Myntordning 19/4 1649     3,623 kg

Myntordning 7/3 1660      3,235 kg

Myntordning 17/11 1660     3,019 kg

Myntordning 27/10 1666     3,159 kg

Myntmästare:  Isak Kock     mm “pil”     (1660-1665)

             Abraham Kock     mm “pil”     (1665-1669)

             efter 1669 utsågs ingen myntmästare i Avesta

Gravör:  Johan Michelsson Planting

ÅrViktNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Förekomst
Typ 1:1a16603,6 kg2682652 ex totalt*
inget privat
Typ 1:1b16603,23 kgdododo
Typ 1:1c16603,0 kgdododo
Typ 1:21661do2691 ex totalt*
inget privat
Typ 1:31662do2702660 kända ex**
Typ 1:41663do2712674 ex totalt*
inget privat
Typ 1:51664do2722682 ex totalt*
1 ex privat
Typ 1:616673,16 kg2732692 ex totalt*
1 ex privat
Typ 1:71668do2742701 ex i Avesta
Typ 1:81669do2752713 ex totalt*
1 ex privat
Typ 1:91672do2762724 ex totalt*
1 ex privat
Typ 1:101673do2772738 ex totalt*
1 ex privat
*Enligt Bertel Tingströms inventering.

**Angående 1662 så skriver Tingström att det är möjligt att de existerar men att han inte hittade något i inventeringen.

Inga offentliga försäljningar har registrerats för årgångarna 1667-1673.

(Bertel Tingströms foto)

Förutom vikten på mynten, årtalen på hörnstämplarna samt myntmästarbytet så var även stavningen och bitecknen på mittstämplarna något annorlunda 1667-1669 än de var 1660-1664. (Bertel Tingströms foto)

Efter att Abraham Cronström (fd Kock) blivit avsatt som myntmästare i Avesta 1669 så tillsattes inte den tjänsten igen. Därför är mm ersatt med en ros 1672-1673. (Bertel Tingströms foto)