Raritetssidan – Karl XI – 2 Daler 1664 – sm 272

Tingström kände 1 exemplar i privat ägo. Förmodligen var det nedanstående.

ex 1.

kvalitet 1/1+, “myntet är delvis hårt anfrätt och de två högra hörnstämplarna är helt bortfrätta”

Svea 7 (1980) –>?–> MISAB 44 (2024) –> Mats J:s samling

Det saknades bild i Sveas katalog, men beskrivningen var densamma som på MISAB 44. (foto MISAB 44)