Raritetssidan – Karl XI – 2 Daler 1664 – sm 272

ex 1.

kvalitet 1/1+, “myntet är delvis hårt anfrätt och de två högra hörnstämplarna är helt bortfrätta”

Svea 7 (1980) –>?

(bild saknas)