Typsida – Karl XI – 1 Öre km

Myntfakta:

Avesta     1661-1664     17,7 g     32-33,5 mm     koppar

Myntmästare: Isak Kock     mm “pil”

Gravör: Johan Michelsson Planting

       Typ 1:1.     1661          sm 335

       Typ 1:2.     1662          sm 337

       Typ 1:3.     1663          sm 338

       Typ 1:4.     1664          sm 339

(Foto Aurum 6)

Bilden visar sm 336 som ju som synes saknas i listan ovan. Detta beror på att bokstäverna KM saknas i valören och då valde Almer mfl att se den som en egen typ. Det kan dock diskuteras om det över huvud taget ska finnas med i en förteckning över reguljärt präglade mynt. Enligt myntordningen slås det fast att valören är 1 Öre km och ingenting annat, och därför måste detta vara endera ett provmynt, ett misstag av gravören eller någon annan tillfällighetsprägling. Detta stöds också av det faktum att det bara finns ett känt ex och det är på KMK. Därför passar nog myntet bäst under fliken “Provmynt, avslag mm.”