Typsida – Karl XI – 1 Öre km

Myntfakta:

Avesta     1661-1664     17,7 g     32-33,5 mm     koppar

Myntmästare: Isak Kock     mm “pil”

Gravör: Johan Michelsson Planting

ÅrVariantNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Förekomst
Typ 11661sköld utan voluter
1 ÖR
342336unik på KMK
Typ 21661sköld utan voluter
1 ÖR K:M
343endast
off.saml?
Typ 3:11661sköld med voluter
1 ÖR K:M
344335vanlig
Typ 3:21662do345337ganska vanlig
Typ 3:31663do346338ganska vanlig
Typ 3:41664do347339R

Typ 1 som saknar voluter och valörens KM. (scannat från SM-boken)

Typ 2 som också saknar voluter men har en reglementsenlig valör. (Foto från SM-boken)

Typ 3 som har voluter vid sköldens sidor. (Foto Aurum 6)